phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh 1789. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Question

phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh 1789. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-21T10:04:50+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:06:31+00:00

  Đáp án:

  – Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Thanh 1789:

  Có sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung; Tinh thần yêu nước chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân, của nhân dân được phát huy cao độ; Sự đồng tình ủng hộ của quân dân & sĩ phu Bắc Hà.

  – Quang trọng nhất là: Tinh thần yêu nước chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân, của nhân dân được phát huy cao độ.

  – Vì: muốn chiến thắng thì tinh thần chiến đấu của các nghĩa quân của nhân dân phải cao, phải có lòng yêu nước sâu sắc thì mới chiến thắng được quân giặc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )