Phân tích nguyên nhân thực dân pháp xâm lược nước ta

Question

Phân tích nguyên nhân thực dân pháp xâm lược nước ta

in progress 0
Claire 3 phút 2021-10-09T23:57:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:59:11+00:00

  – Nguyên nhân sâu xa:

  + Giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản  phương Tây phát đẩy mạnh xâm chiếm các nước phương Đông.

  + Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nên là mục tiêu xâm lược của thực dân pháp.

  – Nguyên nhân trực tiếp:

  + Chế độ phong kiến nhà Nguyễn đã suy yếu.

  + Thực dân Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Gia tô đem quân xâm lược nước ta.

  0
  2021-10-09T23:59:24+00:00

  * Nguyên nhân :

  – Giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản  phương Tây phát đẩy mạnh xâm chiếm các nước phương Đông.

  – Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nên là mục tiêu xâm lược của thực dân pháp.

  – Chế độ phong kiến nhà Nguyễn đã suy yếu.

  – Thực dân Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Gia tô đem quân xâm lược nước ta.

  * Chúc cậu học tốt !!! Nhớ tick cho mik 5 sao , 1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )