phân tích nguyên tố 1 hợp chất hữu cơ A cho kết quả: C 70,97%, H 10,15% còn lại là O. phương pháp nghiệm lạnh cho biết khối lượng mol của A vào khoảng

Question

phân tích nguyên tố 1 hợp chất hữu cơ A cho kết quả: C 70,97%, H 10,15% còn lại là O. phương pháp nghiệm lạnh cho biết khối lượng mol của A vào khoảng 340g. Xác định công thức phân tử của A. Hãy giải bài tập trên bằng 2 cách sau đây và rút ra kết luận:
a) Qua công thức đơn giản nhất
b) Không qua công thức đơn giản nhất
(giúp mình với)

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-07-24T20:18:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:19:54+00:00

  Đáp án:

  ${C_{20}}{H_{36}}{O_4}$

  Giải thích các bước giải:

   a) Gọi A là ${C_x}{H_y}{O_z}$

  $\% {m_O} = 100 – 70,97 – 10,15 = 18,88\% $

  $\begin{gathered}
    x:y:z = \dfrac{{\% {m_C}}}{{12}}:\dfrac{{\% {m_H}}}{1}:\dfrac{{\% {m_O}}}{{16}} = \dfrac{{70,97}}{{12}}:\dfrac{{10,15}}{1}:\dfrac{{18,88}}{{16}} \hfill \\
     = 5,914:10,15:1,18 \hfill \\
     = 5:9:1 \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  ⇒ CTĐGN của A: ${C_5}{H_9}O$

  CTPT của A: ${\left( {{C_5}{H_9}O} \right)_n}$

  $ \Rightarrow {M_A} = 85n = 340 \Rightarrow n = 4$

  CTPT của A là ${C_{20}}{H_{36}}{O_4}$

  b) Gọi A là ${C_x}{H_y}{O_z}$

  $\begin{gathered}
    {m_C} = 12x = {M_A}.70,97\%  = 340.70,97\%  = 240 \hfill \\
     \Rightarrow x = \dfrac{{240}}{{12}} = 20 \hfill \\
    {m_H} = y = {M_A}.10,15\%  = 340.70,97\%  = 36 \hfill \\
    {m_O} = 340 – 12x – y = 64 \hfill \\
     \Rightarrow z = \dfrac{{64}}{{16}} = 4 \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  CTPT của A là ${C_{20}}{H_{36}}{O_4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )