Phân tích nhiệt độ ,lượng mưa của biểu đồ 19.3 SGK trang 62 địa lí 7 giúp vs ạ cần gấp

Question

Phân tích nhiệt độ ,lượng mưa của biểu đồ 19.3 SGK trang 62 địa lí 7 giúp vs ạ cần gấp

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-08-17T05:21:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:22:14+00:00

  Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc: lượng mưa rất ít; biên độ nhiệt năm rất lớn.
  – Sự khác nhau về khí hậu giữa hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà qua 2 biểu đồ :
  + Hoang mạc đới nóng có biên độ nhiệt năm cao, nhưng mùa đông
  ấm áp (khoảng trên 10°C) và mùa hạ rất nóng (khoảng trên 36°C).
  + Hoang mạc đới ôn hoà có biên độ nhiệt năm rất cao nhưng mùa hạ rất nóng khoảng trên 36°C
  không quá nóng (khoảng 20°C và mùa đông rất lạnh (xuống tới – 24°C.)

  Cho mik ctlhn cho nhóm ak

  0
  2021-08-17T05:22:53+00:00

  Đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc: lượng mưa rất ít; biên độ nhiệt năm rất lớn.

  – Sự khác nhau về khí hậu giữa hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hoà qua 2 biểu đồ :

  + Hoang mạc đới nóng có biên độ nhiệt năm cao, nhưng mùa đông

  ấm áp (khoảng trên 10°C) và mùa hạ rất nóng (khoảng trên 36°C).

  + Hoang mạc đới ôn hoà có biên độ nhiệt năm rất cao nhưng mùa hạ rất nóng khoảng trên 36°C

  không quá nóng (khoảng 20°C và mùa đông rất lạnh (xuống tới – 24°C.)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )