Phân tích những biến đổi của các nước ĐNA từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.Biến đổi nào là quan trọng nhất

Question

Phân tích những biến đổi của các nước ĐNA từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.Biến đổi nào là quan trọng nhất

in progress 0
Amara 7 ngày 2021-12-03T23:45:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:46:46+00:00

  $\text{*Các biến đổi:}$

  $\text{-Biến đổi thứ nhất:Đến nay các nước đều đã độc lập}$

  $\text{-Biến đổi thứ hai:Từ sau khi giành được độc lập,các nước Đông Nam}$

  $\text{Á ra sức xây dựng nền kinh tế – xã hội và đạt được nhiều thành tích to}$

  $\text{lớn(Đặc biệt là Xingapo”Con rồng của Châu Á” là nước có nền kinh tế}$

  $\text{phát triển nhất khu vực và được xếp vào hàng các nước phát triển      }$

  $\text{trên thế giới).}$

  $\text{-Biến đổi thứ ba:Đến tháng 4/1999 các nước Đông Nam Á đều tham}$

  $\text{gia vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN),đây là tổ chức}$

  $\text{liên minh kinh tế – chính trị của khu vực Đông Nam Á nhằm xây dựng}$

  $\text{tình hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực.}$

  $\text{*Biến đổi thứ nhất là quan trọng nhất.}$

  $\text{Vì:Đây là biến đổi thân phận từ các nước thuộc địa,phụ thuộc nay trở}$

  $\text{thành các nước độc lập.Nhờ sự biến đổi này,mà các nước Đông Nam}$

  $\text{Á mới có điều kiện phát triển ngày càng phồn vinh.}$

  $\text{@TriLeCongTri}$

  $\text{chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!!}$

  0
  2021-12-03T23:47:11+00:00

  Những biến đổi của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

  Biến đổi thứ nhất: cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.

  Biến đổi thứ hai: từ khi giành được độc lập dân tộc các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng kinh tế – xã hội và đạt được nhiều thành tích to lớn như Sin-ga-po, Thái Lan, Malaixia… Đặc biệt, Sin-ga-po trở thành “con rồng châu Á”, được xếp vào hàng các nước phát triển nhất thế giới.

  Biến đổi thứ ba: Cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đây là một tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực.

  Trong ba biến đổi trên, biến đổi thứ nhất là quan trọng nhất

  Từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc trở thành những nước độc lập…

  Nhờ có biến đổi đó, các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội của mình ngày càng phồn vinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )