phân tích những ý nghĩa của cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của nhân loài

Question

phân tích những ý nghĩa của cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của nhân loài

in progress 0
Aaliyah 3 giờ 2021-09-15T10:14:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:16:18+00:00

  cách mạng công nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống con người như công nghiệp ,du lịch ,sản xuất xã hội 

  0
  2021-09-15T10:16:49+00:00

  Cách mạng công nghiệp hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới. Trong thời kỳ này, nền kinh tế giản đơn, quy mô nhỏ, dựa trên lao động chân tay được thay thế bằng công nghiệp và chế tạo máy móc quy mô lớn. Tên gọi “Cách mạng công nghiệp” thường dùng để chỉ giai đoạn thứ nhất của nó diễn ra ở cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Giai đoạn hai hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ hai tiếp tục ngay sau đó từ nửa sau thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Ảnh hưởng của nó diễn ra ở Tây Âu và Bắc Mỹ trong suốt thế kỷ 19 và sau đó là toàn thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )