Phân tích số 221 thành tích của hai thừa số nguyên tố

Question

Phân tích số 221 thành tích của hai thừa số nguyên tố

in progress 0
Claire 8 phút 2021-09-11T12:16:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:17:49+00:00

  Đáp án:

  221= 13.17

  Vì 13, 17 đều là thừa số nguyên tố nên thỏa mãn yêu cầu đề baig

  0
  2021-09-11T12:18:05+00:00

  Đáp án: 13 nhan 17

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )