phân tích sự khác nhau và giống nhau của cách mạng anh và chiến tranh bắc mi

Question

phân tích sự khác nhau và giống nhau của cách mạng anh và chiến tranh bắc mi

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-09-27T12:31:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:32:54+00:00

  giống nhau : đều lật đô chế độ phong kiến mở đường cho giai cấp tư sản phát triển 

                      

  Khác nhau : 

  Bác mỹ  : có hình thức là giải phóng dân tộc thành lập hợp chủng quốc hoa kì ( nền cộng hòa )

  Anh : có hình thức là nội chiến thành lập chế độ quân chủ lập hiến 

  0
  2021-09-27T12:33:28+00:00

  Đây bn!! Bonus cho bn Pháp luôn  đó!!

  phan-tich-su-khac-nhau-va-giong-nhau-cua-cach-mang-anh-va-chien-tranh-bac-mi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )