Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng trong câu tục ngữ sau “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” bằng một đoạn văn từ 10-15 câu

Question

Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ được sử dụng trong câu tục ngữ sau “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” bằng một đoạn văn từ 10-15 câu

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-08-22T01:53:55+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:55:30+00:00

  Trả lời:

  Nghệ thuật: so sánh qua từ “hơn”

  Nội dung:

  Câu tục ngữ đã đưa ra hai hình ảnh cụ thể “gỗ và nước sơn”. Gỗ là vật liệu để làm nên đồ vật. Gỗ tốt sẽ làm nên những vật dụng tốt. Gỗ xấu sẽ làm nên những vật dụng chóng hư hỏng. Nước sơn là vật liệu để quét lên đồ vật làm cho đò vật thêm đẹp, thêm bền. Câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” muốm khẳng định: khi đánh giá độ bền của một vật dụng, chúng ta phải chú ý đến chất lượng gỗ để tạo nên đồ vật ấy, chứ không nên chỉ đánh giá bề ngoài của lớp sơn. Từ ý nghĩa rất thực trong cuộc sống, tác giả dân gian đã đề cao phẩm chất đạo đức của con người là quan trọng hơn tất cả vẻ đẹp của hình thức bên ngoài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )