Phân tích thành lũy thừa bậc 2 : 17 – 18 × √(2)

Question

Phân tích thành lũy thừa bậc 2 :
17 – 18 × √(2)

in progress 0
Bella 11 phút 2021-09-15T02:31:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-15T02:33:32+00:00

    Đáp án:

     17 – 18 × $\sqrt{2}$ = (o^2*s-153*8^(1/2))/17

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )