Phân tích thành nhân tử 3x^2+5x+2

Question

Phân tích thành nhân tử
3x^2+5x+2

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-31T08:53:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:54:32+00:00

  Đáp án:

  $3x^2+5x+2$$=(x+1)(3x+2)$

  Giải thích các bước giải:

  $3x^2+5x+2$

  $=(3x^2+3x)+(2x+2)$

  $=3x(x+1)+2(x+1)$

  $=(x+1)(3x+2)$

  Vậy $3x^2+5x+2$$=(x+1)(3x+2)$

  0
  2021-08-31T08:55:20+00:00

  Đáp án:

  \(3x^{2}+5x+2=(3x+2)(x+1)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(3x^{2}+5x+2\\ =3x^{2}+3x+2x+2\\ =(3x^{2}+3x)+(2x+2)\\ =3x(x+1)+2(x+1)\\ =(3x+2)(x+1)\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )