phân tích thành nhân tử 3(x-y)(x+y)-12(x-y)

Question

phân tích thành nhân tử
3(x-y)(x+y)-12(x-y)

in progress 0
Camila 2 ngày 2021-12-07T18:38:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:39:41+00:00

  Đáp án:

   `3(x – y)(x + y) – 12(x – y)`

  `= 3(x – y)(x + y – 4)`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T18:40:05+00:00

  Đáp án:

   =3.(x-y).(x+y-4)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )