Phân tích thành nhân tử: x ³ + 8x ² + 17x + 10 ( Sử dụng phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử )

Question

Phân tích thành nhân tử:
x ³ + 8x ² + 17x + 10 ( Sử dụng phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử )

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-29T20:48:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:49:40+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  x ³ + 8x ²+ 17x +10

  = x ³ + x ² +7x ² + 7x+10x+10

  = x ² ( x+1) + 7x( x+1) + 10(x+1)

  = (x ² +7x+10)(x+1)

  0
  2021-09-29T20:50:08+00:00

  x ³ + 8x ² + 17x + 10

  =x ³ + 6x ² + 5x + 2x ² + 12x + 10

  =x(x ² + 6x + 5) + 2(x ² + 6x + 5)

  =(x+2)(x ² + 6x + 5)

  =(x+2)(x ² + x+5x + 5)

  =(x+2)[x(x+1)+5(x+1)]

  =(x+2)(x+1)(x+5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )