phân tích và giả thích tính chất đa dạng củ khí hậu châu á

Question

phân tích và giả thích tính chất đa dạng củ khí hậu châu á

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-08-15T22:45:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T22:46:40+00:00

  – Đới khí hậu cực và cận cực.

  – Đới khí hậu ôn đới.

  – Đới khí hậu cận nhiệt.

  – Đới khí hậu nhiệt đới.

  – Đới khí hậu xích đạo.

  0
  2021-08-15T22:47:00+00:00

  – Đới khí hậu cực và cận cực.

  – Đới khí hậu ôn đới.

  – Đới khí hậu cận nhiệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )