Phân tích ý nghĩa chiến lược của quốc lộ 1 với phát triển kinh tế? Mong mn jup em

Question

Phân tích ý nghĩa chiến lược của quốc lộ 1 với phát triển kinh tế? Mong mn jup em

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-30T03:35:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:36:50+00:00

  -Lối 3 vùng miền lại với nhau

  -là tuyến đường dài nhất Việt Nam

  -Đi qua một số tỉnh quan trọng của việt nam

  =>vận chuyển hàng hóa 1 cách dễ dàng

  -Củng cố tính thống nhất nền kinh tế trong nước và tăng cường giao lưu kinh tế giữa các vùng trong- ngoài nước

  -Quá trình sản xuất và tiêu thụ diễn ra liên tục

  0
  2021-07-30T03:37:40+00:00

  Ý nghĩa:

  – Lối 3 miền lại với nhau

  – Là tuyến đường dài nhất Việt Nam

  – Đi qua một số tỉnh quan trọng của việt nam

  – Vận chuyển hàng hóa 1 cách dễ dàng

  – Củng cố tính thống nhất nền kinh tế trong nước và tăng cường giao lưu kinh tế giữa các vùng trong nước và ngoài nước

  – Quá trình sản xuất và tiêu thụ diễn ra liên tục

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )