Phân tử Y có 1 nguyên tử A và 2 nguyên tử O liên kết với nhau.phân tử Y nặng bằng nguyên tử đồng.tìm A,suy ra Y

Question

Phân tử Y có 1 nguyên tử A và 2 nguyên tử O liên kết với nhau.phân tử Y nặng bằng nguyên tử đồng.tìm A,suy ra Y

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-08T07:58:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:59:23+00:00

  -Vì phân tử $Y$ có 1 nguyên tử $A$ và 2 nguyên tử $O$ liên kết với nhau:

  ⇒Công thức chung:$AO_2$

  -Vì phân tử $Y$ nặng bằng nguyên tử đồng

  $⇒M_Y=M_{AO_2}=M_{Cu}=64(đvC)$

  $⇔A+16.2=64$

  $⇔A=32(đvC)$

  ⇒$A$ là nguyên tố Đồng ($Cu$)

  ⇒Công thức hóa học của $Y$ :$SO_2$

   

  0
  2021-09-08T07:59:46+00:00

  `CTHH:AO_2`

  `M_(AO_2)=64`

  `=>A+32=64`

  `=>A=32`

  Vậy `A` là `S`

  `Y:SO_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )