phản ứng đốt cháy của ch4,c2h2,c2h4. phản ứng nào có tỉ lệ số mol co2 và h2o bằng nhau ? Chất nào khi cháy tạo ra hỗn hợp nổ mạnh

Question

phản ứng đốt cháy của ch4,c2h2,c2h4. phản ứng nào có tỉ lệ số mol co2 và h2o bằng nhau ? Chất nào khi cháy tạo ra hỗn hợp nổ mạnh

in progress 0
aihong 30 phút 2021-10-04T17:00:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T17:01:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  phản ứng có tỉ lệ số mol co2 và h2o bằng nhau là phản ứng đốt cháy của C2H4

  C2H4  +  3O2  —to  —>  2CO2     +   2H2O

  Chất  khi cháy tạo ra hỗn hợp nổ mạnh là CH4

  CH4   +  2O2  —to—>   CO2  + 2H2O

  0
  2021-10-04T17:02:07+00:00

  Phản ứng có tỉ lệ số mol co2 và h2o bằng nhau là phản ứng đốt cháy của C2H4

  C2H4 + 3O2 ⇒ 2CO2 + 2H2O

  Chất khi cháy tạo ra hỗn hợp nổ mạnh là CH4

  CH4 + 2O2 ⇒ CO2 + 2H2O

  __________________________________________________________________________________

  CHÚC BẠN HỌC TỐT ~

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )