phản ứng hoá học trong đó các chất tham gia và sản Phẩm thuộc 4 loại chất vô cơ: oxit, axit, bazo muối là phản ứng nào dưới đây A. Phản ứng hoá hợp B.

Question

phản ứng hoá học trong đó các chất tham gia và sản Phẩm thuộc 4 loại chất vô cơ: oxit, axit, bazo muối là phản ứng nào dưới đây
A. Phản ứng hoá hợp
B. Phản ứng phân huỷ
C. Phản ứng thế
D. Phản ứng trung hoà

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-19T15:38:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T15:40:30+00:00

  phản ứng hoá học trong đó các chất tham gia và sản Phẩm thuộc 4 loại chất vô cơ: oxit, axit, bazo muối là phản ứng nào dưới đây

  A. Phản ứng hoá hợp

  B. Phản ứng phân huỷ

  C. Phản ứng thế

  D. Phản ứng trung hoà

  0
  2021-10-19T15:40:41+00:00

  Đáp án:

  Phản ứng hoá học trong đó các chất tham gia và sản Phẩm thuộc 4 loại chất vô cơ: oxit, axit, bazo muối là phản ứng nào dưới đây

  A. Phản ứng hoá hợp

  B. Phản ứng phân huỷ

  C. Phản ứng thế (phản ứng trao đổi)

  D. Phản ứng trung hoà

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )