phân xưởng A sản xuất theo kế hoạch phải làm 60 sản phẩm trong một ngày. phân xưởng đã làm xong 1/6 kế hoạch. hỏi phân xưởng đã làm xong mấy sản phẩm?

Question

phân xưởng A sản xuất theo kế hoạch phải làm 60 sản phẩm trong một ngày. phân xưởng đã làm xong 1/6 kế hoạch. hỏi phân xưởng đã làm xong mấy sản phẩm?

in progress 0
Alaia 5 tháng 2021-07-12T09:05:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:06:36+00:00

  Giải:

  Phân xưởng đã làm xong số sản phẩm là:

        60 : 6 x 1 = 10 (sản phẩm)

            Đáp số: 10 sản phẩm

  CHO HAY NHẤT Ạ

  0
  2021-07-12T09:07:04+00:00

  Phân xưởng đã làm xong số sản phẩm là:

  $60:6.1=10$ (sản phẩm)

  Vậy phân xưởng đã làm xong $10$ sản phẩm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )