Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được ký hiệu như thế nào

Question

Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được ký hiệu như thế nào

in progress 0
Josephine 4 tháng 2021-08-22T14:01:16+00:00 2 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:02:25+00:00

  Kể gạch gạch AK bạn, mình vừa lm bài thi xong cô ns 

  0
  2021-08-22T14:02:43+00:00

  Bằng nét đứt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )