pháp luật là gì ?Thế nào là tính xác định chặt chẽ của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? học sinh có trách nhiệm gì trong việc thực h

Question

pháp luật là gì ?Thế nào là tính xác định chặt chẽ của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? học sinh có trách nhiệm gì trong việc thực hiện hiến pháp và pháp luật

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-15T10:05:32+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T10:06:32+00:00

  Là các qui tắc xử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

  Tính xác định chặt chẽ: Các điều luật được qui định rõ ràng, chính xác chặt chẽ trong các văn bản pháp luật.

  -Học sinh có trách nhiệm học tập rèn luyện tốt, chấp hành các quy định do nhà nước , hiến pháp và pháp luật đặt ra  , cố gắng phát huy các truyền thống quý báu của dân tộc , rèn luyện và tu dưỡng đạo đức thật tốt góp phần xây dựng đất nước Việt nam ngày càng phát triển , giàu đẹp , văn minh.

  0
  2021-07-15T10:06:39+00:00

  -Pháp luật được định nghĩa là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước được ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

  -Tính xác định chặt chẽ: Các điều luật được qui định rõ ràng, chính xác chặt chẽ trong các văn bản pháp luật.

  +Học sinh phải chấp hành mọi quy định của pháp luật và không được vi phạm mọi quy định và hiến pháp đã đặt ra .

  Chúc bạn học tốt!Nếu được cho mình xin CTLHN nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )