Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác

Question

Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-11-21T21:33:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  1
  2021-11-21T21:35:19+00:00

  Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác

  => Trường hợp bằng nhau thứ 1.

  cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) 

  ĐN: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Trường hợp bằng nhau thứ 2

  => cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

  ĐN: Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Trường hợp bằng nhau thứ 3

  => góc – cạnh – góc (g.c.g)

  ĐN: Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

  0
  2021-11-21T21:35:45+00:00

  Đáp án:

   các trường hợp tam giác bằng nhau là

  Trường hợp cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) 

  Trường hợp cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

  Trường hợp góc – cạnh – góc (g.c.g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )