Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Sông Núi Nước Nam viết thành đoạn văn. ( từ 5 câu trở lên) ko sao chép mạng

Question

Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Sông Núi Nước Nam
viết thành đoạn văn. ( từ 5 câu trở lên)
ko sao chép mạng

in progress 0
Alaia 5 ngày 2021-12-04T07:20:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:21:37+00:00

  Văn bản Sông núi nước Nam đã được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Văn bản được viết với giọng điệu ùng hồn, đanh thép thể hiện một bản lĩnh kiên cường đi cùng với nó là lời khẳng định “Sông núi nước nam là của người Nam”. Lãnh thổ, chủ quyền của nước việt ta đã được khẳng định và phân chia từ ngàn đời nay. Ngừoi việt vẫn luôn cai trị, nắm vững mảnh đất lạc hồng của mình. Giặc dữ đã vô cớ xâm phạm đến tấc đất anh hùng của dân tộc việt.Người Việt quyết đứng lên giành độc lập, tự do và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để làm ccho lũ giặc bị đánh thua thảm hại.Văn bản vang lên vói lời lẽ hùng hồn, khẳng định sự vững chắc của lãnh thổ việt nam. Qua đó cho thấy tình yêu nước nồng nàn của dân tộc ta dâng trào mạnh mẽ từu thuở khai thiên lập địa  và vẫn kéo dài cho đến ngày nay.

  0
  2021-12-04T07:21:53+00:00

  Qua bài thơ ” Sông núi nước Nam “, tác giả đã giúp người đọc thấy rằng độc lập, chủ nghĩa Việt Nam. Bài thơ được đọc trong đêm ở đền thờ Trương Hống – Trương Hách. Bài thơ trong lúc đó đã phần nào góp thêm cho chúng ta sức mạnh chiến đấu và kẻ thù nghe xong phải run sợ. Bài thơ đã khẳng định được độc lập, chủ quyền của Việt Nam ta. Từ đó, chúng ta phải biết giữ gìn, yêu quý quê hương của mình hơn.

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )