Phát biểu định lý py ta go ( thuận ) .Vẽ hình.ghi hệ thức của định lý Áp dung .Vẽ tam giác abc vuông tại a có ab =12cm , ac=5cm .tính bc Hộ mik cần

Question

Phát biểu định lý py ta go ( thuận ) .Vẽ hình.ghi hệ thức của định lý
Áp dung .Vẽ tam giác abc vuông tại a có ab =12cm , ac=5cm .tính bc
Hộ mik cần gấp

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-11-24T19:48:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:49:08+00:00

  Trong một tam giác vuông bình phương của cạnh huyền bằng bình phường của hai canh góc vuông!!

   

  0
  2021-11-24T19:49:08+00:00

   Định lí Py-ta-go:Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng bình phương 2 cạnh góc vuông

  Không vẽ được hinh bạn nhé 

  VD: tam giác ABC vuông tại A⇒BC^2=AB^2+AC^2

  Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC được:

  BC^2=12^2+5^2

  BC^2=144+25

  BC^2=169

  BC=13(cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )