phát biểu kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất

Question

phát biểu kết luận về sự nở vì nhiệt của các chất. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-25T15:14:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:15:45+00:00

  Đáp án:

  + Phát biểu về sự nở vì nhiệt của các chất: Các chất nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.

  + So sánh sự nở vì nhiệt của các chất:

  – Chất khí dãn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng

  – Chất lỏng nở ra vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

  0
  2021-09-25T15:16:19+00:00

  Đáp án:

  chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng , chất lỏng vì nhiệt nở nhiều hơn chất rắn

  -so sánh:

  +giống: 3 chất rắn lỏng khí nở khi nóng lên co lại khi lạnh

  +khác: – chất khí nở nhiều hơn chất lỏng , chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

              – các chất rắn và lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau còn các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )