Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm phân bố dân cư nước ta hiện nay? A: Dân cư thưa thớt ở các vùng đồng bằng, ven biển. B: Phân bố dân cư kh

Question

Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm phân bố dân cư nước ta hiện nay?

A:
Dân cư thưa thớt ở các vùng đồng bằng, ven biển.
B:
Phân bố dân cư khá đồng đều trên toàn lãnh thổ.
C:
Mật độ dân số khu vực thành thị cao hơn nông thôn.
D:
Dân cư tập trung đông đúc ở trung du, miền núi.

in progress 0
Rylee 9 giờ 2021-09-16T18:19:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:20:26+00:00

  Phát biểu nào sau đây đúng với đặc điểm phân bố dân cư nước ta hiện nay?

  A: Dân cư thưa thớt ở các vùng đồng bằng, ven biển.

  B: Phân bố dân cư khá đồng đều trên toàn lãnh thổ.

  C: Mật độ dân số khu vực thành thị cao hơn nông thôn.

  D: Dân cư tập trung đông đúc ở trung du, miền núi.

  0
  2021-09-16T18:21:01+00:00

  C: Mật độ dân số khu vực thành thị cao hơn nông thôn.

  cho mk ctlhn nha!!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )