Phát biểu nào sau đây không đúng? A: Oxi cần cho sự hô hấp và sự cháy. B: Trong các phản ứng, oxi thể hiện tính khử. C: Các phản ứng của oxi thường

Question

Phát biểu nào sau đây không đúng?
A:
Oxi cần cho sự hô hấp và sự cháy.
B:
Trong các phản ứng, oxi thể hiện tính khử.
C:
Các phản ứng của oxi thường tỏa nhiệt và cần đun nóng lúc ban đầu.
D:
Oxi phản ứng với hầu hết kim loại, đa số phi kim và nhiều hợp chất.

in progress 0
Jade 1 tuần 2021-12-05T06:56:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T06:57:25+00:00

  Câu D

   

  0
  2021-12-05T06:57:39+00:00

  Đáp án:d bạn nhé

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )