Phát biểu nội dung quy luật phân li của Menđen. Trong phép lai đơn tính, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội, 1 lặn thì phải có nh

Question

Phát biểu nội dung quy luật phân li của Menđen. Trong phép lai đơn tính, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội, 1 lặn thì phải có những điều kiện gì ?

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-09-12T23:53:31+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:54:36+00:00

  Đáp án:

  – Nội dung quy luật phân li:

  + Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữa nguyên bản chất như cơ thể thuần chủng P

  – Để đời sau (F2) phân li theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn cần:

  + Mỗi gen quy định một tính trạng

  + Tính trạng trội phải trội hoàn toàn

  + Số lượng cá thể thu được phải đủ lớn

  + Bố mẹ đem lai phải thuần chủng

  + Qúa trình giảm phân xảy ra bình thường, không có đột biến xảy ra

  0
  2021-09-12T23:54:46+00:00

  Nội dung: Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

  Điều kiện để đời sau phân li 3 trội : 1 lặn:

  – Số lượng cá thể đem lai đủ lớn

  – Quá trình giảm phân, thụ tinh bình thường không có đột biến

  – Gen trội phải trội hoàn toàn, p thuần chủng tương phản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )