phát biểu nội quy luật phân li,phân li đọc lập của menden Nêu điều kiện nghiệm đúng của mỗi quy luật

Question

phát biểu nội quy luật phân li,phân li đọc lập của menden Nêu điều kiện nghiệm đúng của mỗi quy luật

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-08-06T22:17:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:18:41+00:00

  Cho mình clthn nhé, mình đang thiếu 1 cái :(((

  Ở lớp mình viết như này không biết có đúng không

  – Nội dung quy luật phân li: Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P

  – Nội dung quy luật phân li độc lập: Các cặp gen đã phân li độc lập trong quá trình phát sing giao tử 

  + Điều kiện nghiệm: Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì sẽ phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh tạo nên các biến dị tổ hợp.

  0
  2021-08-06T22:19:05+00:00

  Đáp án:Giải thích các bước giải:

  Định luật đồng tính F1
  Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính

  Định luật phân tính F2
  Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F2 theo tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.

  Định luật phân li độc lập: Khi lai hai bố một khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập thì F2 có tỉ lệ kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

  Điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen là: Các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì sẽ phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh tạo nên các biến dị tổ hợp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )