phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương , cho ví dụ

Question

phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương , cho ví dụ

in progress 0
Jasmine 12 phút 2021-09-11T12:12:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:14:08+00:00

  Đáp án: định lý nếu a> hoặc=0 và b> hoặc=0 thì căng ab= căng a nhân căng b

  chứng minh:

  vì a> hoặc=0 b> hoặc=0 do đó căng a,căng b,căng ab điều xác định

  ta có: ( căng a nhân căng b )2= ( căng a)2 nhân (căng b)2=ab

  do căng a> hoặc=0 căng b> hoặc=0 =>căng a nhân căng b> hoặc=0

  vậy căng a căng b là căng bậc 2 số của tích a.b : căn ab= Căn a . căn b

  VD:Căn 25 . 81= căn 25 . căn 81=5.9=45

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-11T12:14:16+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )