phát triển của bướm có giai đoạn nhộng. Vậy giai đoạn này có tác dụng gì đối với sự phát triển của bướm trưởng thành?

Question

phát triển của bướm có giai đoạn nhộng. Vậy giai đoạn này có tác dụng gì đối với sự phát triển của bướm trưởng thành?

in progress 0
Savannah 2 tháng 2021-08-06T22:05:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-06T22:06:52+00:00

    Nhìn bề ngoài có thể ta sẽ tưởng nhộng khoogn hoạt động ,Nhưng thực chất ở pha nhộng có sự biến đổi sâu sắc cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể để biến thành côn trùng trưởng thành. Chức năng chủ yếu của pha nhộng là: tiêu mô và phát sinh mô, tiêu biến các cơ quan ấu trùng và hình thành các cơ quan trưởng thành (từ các tế bào đĩa mầm). 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )