Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đói với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long?

Question

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đói với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông cửu long?

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-08T07:11:29+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:12:45+00:00

  Ý nghĩa của việc phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long:

  – Nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản, tăng khả năng xuất khẩu, đem lại nguồn thu lớn.

  – Góp phần sử dụng và bảo quản sản phẩm lâu dài hơn, đa dạng hóa sản phẩm lương thực, thực phẩm.

  – Giải quyết đầu ra ổn định cho nông sản, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa.

  – Làm cho nền nông nghiệp của vùng tiến dần tới mô hình sản xuất liên kết nông, công nghiệp. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )