Phép đo giá tốc rơi tự do G1=9,8793 G2=9,8793 G3=9,8635 G4=9,8901 Viết kết quả đó đến chữ số có nghĩa thứ nhất và thứ hai

Question

Phép đo giá tốc rơi tự do
G1=9,8793
G2=9,8793
G3=9,8635
G4=9,8901
Viết kết quả đó đến chữ số có nghĩa thứ nhất và thứ hai

in progress 0
Rose 6 ngày 2021-12-04T08:59:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T09:00:53+00:00

    Đáp án: 9,9

    Giải thích các bước giải:

    làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )