Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd× AaBbDd với các gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết sẽ cho thế hệ sau kiểu hình 1 trội 2 lặng là

Question

Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd× AaBbDd với các gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết sẽ cho thế hệ sau kiểu hình 1 trội 2 lặng là

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-11-26T17:49:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T17:50:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  phép lai 1 cặp tt: Aa x Aa => 3A TRỘI: 1 lặn

  p: AaBbDd× AaBbDd

  tỉ lệ 1 trội 2 lặn là: 3C1 x 3/4 x (1/4)^2 =9/64

  0
  2021-11-26T17:50:27+00:00

  Aa xAa cho ra 3/4A-, 1/4aa

  Bbx Bb cho ra 3/4B-, 1/4bb\

  Dd x Dd cho ra 3/4D-, 1/4dd

  Tính theo lý thuyết sẽ cho thế hệ sau kiểu hình 1 trội 2 lặng là

  3C1x3/4×1/4/1/4=9/64

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )