phép lai P : AaBbDd x AaBBdd, biết mỗi gen quy định một tính trạng và phân li độc lập với nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Hãy xác định tỉ lệ

Question

phép lai P : AaBbDd x AaBBdd, biết mỗi gen quy định một tính trạng và phân li độc lập với nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ ở F1
Chọn ngẫu nhiên một cây có kiểu hình (A-B-D-) và cây có kiểu hình (A-B-dd) ở ở F1 cho giao phấn với nhau. xác suất xuất hiện cây mang 3 tính trạng lặn ở F2 là bao nhiêu?

in progress 0
Remi 19 phút 2021-09-09T14:38:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:39:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

   TLKH giống bố A-B-D- ở F1 là

  3/4 x 1×1/2= 3/8

  TLKH giống mẹ  A- B-dd ở F1 là:

  3/4 x 1x 1/2 = 3/8

  TLKH khác bố mẹ ở F1 là:

  1- 3/8- 3/8 = 1/4

  Để F2 xuất hiện cây mang 3 tính trạng lặn thì 2 cây F1 đem lai phải có kiểu gen

  AaBbDd x AaBbdd

  P: AaBbDd x AaBBdd vậy: 

  Tỉ lệ A-B-D- ở F1 là : 3/4 x 1/2 = 3/8

  Tỉ lệ AaBbDd ở F1 trên số cây có KH A-B-D- là:  (1/2 x 1/2 x1/2): 3/8 = 1/3

  Tỉ lệ A-B-dd là : 3/4 x 1/2 = 3/8

  Tỉ lệ AaBbdd ở F1 trên số cây có KH: A-B-dd là: (1/2 x 1/2 x 1/2) : 3/8= 1/3

  Vậy tỉ lệ aabbdd ở F2 là:

  1/3x 1/3 x 1/4 x 1/4 x 1/2 = 1/ 288

  0
  2021-09-09T14:39:47+00:00

  Phép lai P : AaBbDd x AaBBdd 

  Chọn ngẫu nhiên một cây có kiểu hình (A-B-D-) và cây có kiểu hình (A-B-dd) ở ở F1 cho giao phấn với nhau. xác suất xuất hiện cây mang 3 tính trạng lặn ở F2 

  Suy ra 2 cây ở F1 cho giao tử abd 

  Vậy F1 là AaBbDd x AaBbdd

  Tỉ lệ cây A-B-D- ở F1 là 3/4×3/4×1/2=9/32

  Tỉ lệ cây AaBbDd là 

  1/2×1/2×1/2=1/8 

  Vậy tỉ lệ cây AaBbDd trong số cây cây A-B-D- ở F1 là 

  1/8 : 9/32=4/9

  Tỉ lệ cây A-B-dd là 

  3/4×3/4×1/2=9/32

  Tỉ lệ cây AaBbdd là 

  1/2×1/2×1/2=1/8 

  Tỉ lệ cây AaBbdd trong số cây AaBbdd là 4/9

  Vậy cho cây AaBbDd x AaBbdd

  Tỉ lệ cây lặn về 3 cặp tính trạng là 

  4/9×4/9×1/4×1/4×1/2=1/162

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )