phong trào công nhân nga và cuộc cách mạng 1905-1907 ?

Question

phong trào công nhân nga và cuộc cách mạng 1905-1907 ?

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-11-23T20:47:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T20:48:45+00:00

  Phong trào công nhân Nga và cuộc cách mạng 1905 – 1907:

  * Phong trào công nhân Nga:

  – Diễn ra dưới sự lãnh đạo của Lê-nin – và nhóm công nhân Mác-xít.

  – Năm 1903, Lê-nin thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga. Đảng này đã đưa ra cương lĩnh đấu tranh nhằm nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, một nền chuyên chính vô sản. Nhiệm vụ trước mắt là lật đổ tư sản, chế độ Nga hoàng, đem lại ruộng đất cho nhân dân.

  * Cách mạng Nga 1905 – 1907

  – Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân nói chung, nhất là công nhân rất cực khổ.

  – Từ năm 1905 đến năm 1907, Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh với Nhật Bản để tranh giành thuộc địa, bị thất bại nặng nề, càng làm cho nhân dân chán ghét chế độ. Nhiều cuộc bãi công nổ ra với những khẩu hiệu “Đả đảo chế độ chuyên chế”, “Đả đảo chiến tranh”, “Ngày làm 8 giờ”, ….

  – Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân Pê-téc-bua và gia đình tay không vũ khí kéo đến trước Cung điện Mùa Đông đưa bản yêu sách đến Nga hoàng. Nga hoàng ra lệnh cho quân đội nổ súng vào đoàn người. Ngày hôm đó trở thành “Ngày chủ nhật đẫm máu”. => Lập tức, công nhân nổi dậy cầm vũ khí khởi nghĩa.

  – Tháng 5-1905, nông dân nhiều nơi nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến, lấy của người giàu chia cho người nghèo.

  – Tháng 6-1905, binh lính chiến hạm Pô-tem-kin cũng khởi nghĩa.

  – Tháng 12-1905, đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Max-xcơ-va của các chiến sĩ cách mạng kéo dài gần hai tuần lễ, khiến chính phủ Nga hoàng lo sợ.

  – Năm 1907, phong trào tạm thời lắng xuống.

  => Tuy thất bại, nhưng phong trào đã giáng đòn chí tử vào giai cấp tư sản và địa chủ, làm lung lay chế độ Nga hoàng. Chuẩn bị cho cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa. Ảnh hưởng tới phong trào giải phóng dân tộc.

  0
  2021-11-23T20:49:00+00:00

  Ở dưới nha bn

  phong-trao-cong-nhan-nga-va-cuoc-cach-mang-1905-1907

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )