Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã A: đưa Đảng Cộng sản Đông Dương

Question

Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

A:
đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
B:
bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
C:
khắc phục triệt để hạn chế Luận cương chính trị tháng 10/1930.
D:
xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-07-09T22:14:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T22:16:08+00:00

    Chọn D

    => Phong trào 1936 – 1939 cũng như phong trào 1930 – 1931 là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng.

    Huy Voũ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )