Phong trào độc lập dân tộc châu Á 1919-1939?

Question

Phong trào độc lập dân tộc châu Á 1919-1939?

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-11-19T20:26:20+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:27:47+00:00

  1-5-1919Phong trào Ngũ tứ ở Trung QuốcĐông Á

  1919-1922Thổ Nhĩ Kì – Cộng hòa Thổ Nhĩ KìTây Nam Á

  1921-1924Cộng hòa nhân dân Mông CổĐông Bắc Á1901-1936Lào: khởi nghĩa của Ong Kẹo và Cam-ma-đamĐông Dương

  1918-1920-1926Cam-pu-chia: phong trào đấu tranh liên tiếp nổ raĐông Dương

  1930-1931Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Việt NamĐông Dương

  1930-1935Cam-pu-chia: cách mạng dân chủ tư sản: nhà sư A-cha Ham chiêu Đông Dương

  1926-1927 In-đô-nê-xi-a: tại Gia-va và Xu-ma-xtra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sau khi bị đàn áp quần chúng ngả theo phong trào dân tộc tư sản của Xu – các nôĐông Nam Á hải đảo

  0
  2021-11-19T20:28:00+00:00

   Hoàn cảnh: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

  – Các phong trào tiêu biểu: Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực của lục địa châu Á rộng lớn, tiêu biểu là phong trào đấu tranh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. Đó là:

  + Phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc.

  + Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ (1921 – 1924) đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

  + Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M. Gan-đi đứng đầu.

  + Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919 – 1922) đưa tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ kì…

  – Điểm mới:

  + Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân đã tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

  + Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )