Phong trào Đông du tan rã vì A: phụ huynh đấu tranh đòi đưa con em họ về nước. B: Phan Bội Châu bị bắt giam. C: Phan Bội Châu nhận thấy việc họ

Question

Phong trào Đông du tan rã vì

A:
phụ huynh đấu tranh đòi đưa con em họ về nước.
B:
Phan Bội Châu bị bắt giam.
C:
Phan Bội Châu nhận thấy việc học không có tác dụng.
D:
thực dân Pháp câu kết với Nhật, trục xuất những người yêu nước Việt Nam.
2
Hạn chế cơ bản nhất của các đề nghị cải cách cuối thế kỉ XIX là
A:
Chưa hợp thời thế.
B:
Rập khuôn, mô phỏng nước ngoài.
C:
Mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc.
D:
Chưa giải quyết được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ.
3
Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX ở Việt Nam?
A:
Khởi nghĩa Ba Đình (1886 – 1887).
B:
Khởi nghĩa Bãi Sậy. (1883 – 1892)
C:
Khởi nghĩa Yên Thế.(1884 – 1813)
D:
Khởi nghĩa Hương Khê (188 – 1895).
4
Hiệp ước chấm dứt sự tồn tại của triều đình Huế với tư cách là một quốc gia độc lập là
A:
Hiệp ước Giáp Tuất.
B:
Hiệp ước Hác-măng.
C:
Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
D:
Hiệp ước Nhâm Tuất.
5
Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam không nhằm mục đích nào dưới đây?
A:
Bóc lột nguồn nhân công rẻ mạt.
B:
Du nhập phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam.
C:
Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa.
D:
Vơ vét nguồn tài nguyên thiên nhiên.
6
Đông kinh nghĩa thục là trường học được sáng lập bởi
A:
Cường Để.
B:
Phan Châu Trinh.
C:
Lương Văn Can.
D:
Phan Bội Châu.
7
Hoạt động nổi bật của Hội Duy tân là

A:
tổ chức nhân dân xuống đường biểu tình.
B:
tổ chức phong trào Đông du.
C:
tổ chức ám sát các tên đầu sỏ trong bộ máy chính quyền thực dân.
D:
vận động cải cách xã hội.
8
Người chỉ huy quân ta bảo vệ thành Hà Nội khi thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882) là

A:
Tôn Thất Thuyết.
B:
Nguyễn Tri Phương.
C:
Hoàng Diệu.
D:
Phan Đình Phùng.
9
Năm 1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha viện lý do gì để nổ súng tấn công Đà Nẵng (Việt Nam)?
A:
Triều đình Huế cho quân tấn công quân Tây Ban Nha ở Biển Đông.
B:
Pháp cho rằng triều đình không tiếp nhận quốc thư là sỉ nhục nước Pháp.
C:
Triều đình Huế thực hiện chính sách “cấm đạo, đuổi giáo sĩ”.
D:
Triều đình Huế không thực hiện hiệp ước đã kí với chính phủ Pháp.
10
Đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là

A:
quan hệ sản xuất tư bản được du nhập và tồn tại đan xen với quan hệ sản xuất phong kiến.
B:
quan hệ sản xuất phong kiến được hỗ trợ bởi quan hệ sản xuất tư bản.
C:
quan hệ sản xuất tư bản được du nhập đầy đủ vào Việt Nam.
D:
quan hệ sản xuất phong kiến được thay thế hoàn toàn bởi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
11
Sự thất bại của phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam sau này?
A:
Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ từ bên ngoài.
B:
Vai trò lãnh đạo của lực lượng cách mạng tiên tiến.
C:
Kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị.
D:
Phát huy sự đoàn kết của toàn dân tộc.
12
Vị thủ lĩnh có uy tín nhất trong phong trào Yên Thế trong những năm 1884 – 1892 là
A:
Đề Nắm.
B:
Nguyễn Thiện Thuật.
C:
Phan Đình Phùng.
D:
Đề Thám
13
Phong trào chống thuế ở Trung Kì diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của
A:
hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục.
B:
khởi nghĩa Thái Nguyên.
C:
phong trào Đông du.
D:
phong trào Duy Tân.
14
Ai là người thảo ra “Chiếu Cần Vương”?
A:
Vua Hàm Nghi.
B:
Tôn Thất Thuyết.
C:
Hoàn Diệu.
D:
Hoàng Hoa Thám.
15
Mục đích đấu tranh của phong trào nông dân Yên Thế là
A:
phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản.
B:
phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
C:
khôi phục chế độ phong kiến.
D:
phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến.
16
Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) tại Việt Nam, ở lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đã áp dụng chính sách
A:
đặt ra nhiều thứ thuế mới.
B:
khai thác công nghiệp nhẹ.
C:
cướp đoạt ruộng đất.
D:
xây dựng hệ thống giao thông.
17
Chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu là
A:
cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
B:
dựa vào Pháp xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.
C:
chống Pháp và phong kiến.
D:
dùng bạo lực giành độc lập.

in progress 0
Camila 1 năm 2021-10-16T05:27:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:28:50+00:00

  1.D

  2.B

  3.D

  4.A

  5.B

  6.C

  7.B

  8.C

  9.C

  10.D

  11.D

  12.A

  13.D

  14.B

  15.B

  16.C

  17.D

  0
  2021-10-16T05:29:10+00:00

  1.D

  2.D

  3.D

  4.A

  5.B

  6.C

  7.B

  8.C

  9.C

  10.A

  11.B

  12.D

  13.D

  14.B

  15.B

  16.C

  17.D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )