Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á có điểm chung gì với châu Phi A là những nước nghèo nàn, lạc hậu B đều do Đảng Cộng Sản lãnh đạo C Có chung k

Question

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á có điểm chung gì với châu Phi
A là những nước nghèo nàn, lạc hậu
B đều do Đảng Cộng Sản lãnh đạo
C Có chung kẻ thù dân tộc
D Được các nước giúp đỡ về vật chất và tinh thần

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-10T16:30:36+00:00 1 Answers 55 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T16:31:47+00:00

    Câu A 

    Vì Châu Á và Châu Phi vẫn còn là những nước lạc hậu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )