Phúc và Quang cùng khởi hành một lúc từ nhà mình và đi về phía nhau . Phúc đi nhanh gấp 4/3 Quang và họ gặp nhau sau 72 phút. Phúc phải khởi hành sau

Question

Phúc và Quang cùng khởi hành một lúc từ nhà mình và đi về phía nhau . Phúc đi nhanh gấp 4/3 Quang và họ gặp nhau sau 72 phút. Phúc phải khởi hành sau Quang bao lâu để họ gặp nhau ở chính giữa đường ?
Mik đang cần gấp

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-16T01:01:34+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:02:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  47quãng đường PQ nên đi cả quãng đường trong:

                            72:47=126(phút)

  Phúc đi nửa quãng đường PQ trong:

                            126:3=168(phút)

  Ta thấy trong 72 phút, Quang đi được 37quãng đường PQ nên đi cả quãng đường trong:

                            72:37=168(phút)

  Quang đi nửa quãng đường PQ trong:

                            168:2=84(phút)

  Do đó, muốn gặp Quang chính giữa đường thì Phúc phải khởi hành sau Quang số phút:

                            84-63=21(phút)

   Vậy …

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )