Phương hướng quan trọng để sử dụng hợp lí tài nguyên, hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là A. phát triển vùng ch

Question

Phương hướng quan trọng để sử dụng hợp lí tài nguyên, hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

A.
phát triển vùng chuyên canh quy mô lớn.
B.
đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến.
C.
đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.
D.
mở rộng diện tích và đẩy mạnh thâm canh.

in progress 0
Brielle 4 tháng 2021-09-02T15:07:59+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:09:00+00:00

  Đán án:

  A. phát triển vùng chuyên canh quy mô lớn.

  0
  2021-09-02T15:09:50+00:00

  Đáp án là :

  A. phát triển vùng chuyên canh quy mô lớn.

  Chúc bạn học tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )