Phương hướng quan trọng để sử dụng hợp lí tài nguyên, hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là A. đa dạng hóa cơ cấu

Question

Phương hướng quan trọng để sử dụng hợp lí tài nguyên, hạn chế rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

A.
đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.
B.
mở rộng diện tích và đẩy mạnh thâm canh.
C.
phát triển vùng chuyên canh quy mô lớn.
D.
đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến.

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-09-02T13:10:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:11:48+00:00

  Đáp án: B. mở rộng diện tích và đẩy mạnh thâm canh.

  0
  2021-09-02T13:11:55+00:00

  A. đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )