Phương pháp nhân giống thuần chủng ứng dụng trong trường hợp nào?

Question

Phương pháp nhân giống thuần chủng ứng dụng trong trường hợp nào?

in progress 0
Mackenzie 5 tháng 2021-07-30T21:40:35+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T21:41:45+00:00

    Phương pháp nhân giống thuần chủng ứng dụng trong trường hợp: Cần giữ lại phẩm chất quý của giống tạo ra đồng đều kiện về kiểu gen của phẩm giống

    XIN 5* và ctlhn

    Học tốt ^.^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )