Phương thức biểu đạt và biện pháp tu từ của những từ sau đây là gì vậy ạ moinj người giúp em với mai em thiiii rồi ạ em cảm mơn mọi người rất nhiều ạ

Question

Phương thức biểu đạt và biện pháp tu từ của những từ sau đây là gì vậy ạ moinj người giúp em với mai em thiiii rồi ạ em cảm mơn mọi người rất nhiều ạ :333
Sông núi nước nam
Phò giá về kinh
Bánh trồi nước
Qua đèo ngang
Bạn đến chơi nhà
Cảnh khuya
Tiếng gà trưa
Rằm tháng giêng
Ngẫu nhiên viết nhân buổi về quê
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

in progress 0
Raelynn 39 phút 2021-10-08T07:17:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:19:28+00:00

  – Phò giá về kinh: biểu cảm

  – Bánh trôi nước: biểu cảm kết hợp với miêu tả

  – Bạn đến chơi nhà: tự sự kết hợp biểu cảm

  – Rằm tháng giêng: biểu cảm qua miêu tả

  – Cảnh khuya: biểu cảm

  – Tiếng gà trưa: tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm

  -cảm nghĩ đêm…. là miêu tả tự sự

  ngẫu nhiên…..là tự sự miêu tả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )