Phương trình 2x-1=0 và phương trình (x^2+1)(x-1/2)=0 có tương đương không? Vì sao

Question

Phương trình 2x-1=0 và phương trình (x^2+1)(x-1/2)=0 có tương đương không? Vì sao

in progress 0
Eliza 2 tuần 2021-11-22T22:46:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T22:47:17+00:00

  $2x-1=0$

  $⇔2x=1$

  $⇔x=\frac{1}{2}$

  $(x^2+1)(x-\frac{1}{2})=0$

  $⇔\left[ \begin{array}{l}x^2+1=0(vô lí)\\x=\frac{1}{2}\end{array} \right.$

  $⇔x=\frac{1}{2}$

  $\text{Vậy 2 phương trình tương đương nhau}$

  0
  2021-11-22T22:47:19+00:00

  $2x-1=0$

  $⇔x=1/2$

  $(x²+1)(x-1/2)=0$

  $⇔x-1/2=0$

  $⇔x=1/2$

  Vậy 2 phương trình tương đương.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )