Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc Ox có dạng: x=4t-10 (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 3 h ch

Question

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc Ox có dạng: x=4t-10 (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 3 h chuyển động là bao nhiêu?

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-08-31T06:11:35+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:13:11+00:00

  $x=-10+4t\Rightarrow x_o=-10(km)$

  Khi $t=3(h)$:

  $x=-10+4.3=2(km)$

  Vậy $s=\Delta x=2+10=12(km)$

  0
  2021-08-31T06:13:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )