Phương trình log2(3x -2)=2 có nghiệm là

Question

Phương trình log2(3x -2)=2 có nghiệm là

in progress 0
Kaylee 2 năm 2021-08-09T16:00:44+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:02:25+00:00

  Đáp án:

   \(x=2\)

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  {\log _2}\left( {3x – 2} \right) = 2\\
   \Leftrightarrow 3x – 2 = {2^2}\\
   \Leftrightarrow 3x – 2 = 4\\
   \Leftrightarrow 3x = 6\\
   \Leftrightarrow x = 2
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )