phương trình x mũ 2-4=0 tương đương với phương trình nào

Question

phương trình x mũ 2-4=0 tương đương với phương trình nào

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-08-13T13:43:12+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:44:47+00:00

  Đáp án:

  `S=` { `± 2` }

  Giải thích các bước giải:

  `x^2- 4 = 0`

  `⇔ (x – 2 )( x + 2 ) = 0`

  `⇒` \(\left[ \begin{array}{l}x-2 = 0⇔ x = 2\\x+2 = 0⇔ x = -2\end{array} \right.\) 

  Vậy `S=` { `± 2` }

   

  0
  2021-08-13T13:45:11+00:00

  Đáp án:

  x mũ 2=4 

  Giải thích các bước giải:

   x mũ 2-4=0

  x mũ 2=4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )