Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x–y+2=0: A. {x=ty=2+t B. {x=2y=t C. {x=3+ty=1+t D. {x=ty=3−t

Question

Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x–y+2=0:
A. {x=ty=2+t

B. {x=2y=t

C. {x=3+ty=1+t

D. {x=ty=3−t

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-18T03:37:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:38:53+00:00

  Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng x–y+2=0:

  A. {x=ty=2+t

  B. {x=2y=t

  C. {x=3+ty=1+t

  D. {x=ty=3−t

  0
  2021-09-18T03:39:00+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

  Từ phương trình tổng quát suy ra vtpt (1;-1)

  Suy ra vecto chỉ phương là (1;1)

  Chọn x =0 thay vào phương trình tổng quát được y = 2

  Suy ra đường thẳng đi qua điểm (0;2)

   Suy ra phương trình tham số có dạng

  $\left \{ {{x=t} \atop {y=2+t}} \right.$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )